Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle Farkındalık Yaratan Standımızı Açtık!

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletlerin bünyesinde kurulan ve tüm dünyadaki üniversitelerle olan güçlü bağı, eğitime ve öğrenciye verdiği önemle, Türkiye'deki öğrencilerin de sürece dahil olması ve yeni projelerin gelişiminde aktivitelerin yaratılmasına katkı sağlamaktadır.Türkiye'deki genç nüfus oranın fazlalığı da dikkate alındığında bu konuya dikkat çekmek ve gençliğin istek ve coşkusuyla beraber uluslararası platformlarda öncü olabilecek girişimleri yaratmak için olanak sağlamaktadır.

@user